Riksdagen vill ha kompetenscentrum för ME

Det finns en bristande kunskap inom vården om den kroniska neurologiska sjukdomen ME, vilket gör att patienterna inte får den vård de behöver. Nu vill riksdagen att det etableras ett nationellt kompetenscentrum så att kunskapsluckan kan täppas till.