Regiontoppen tog fram miljonkontrakt till företag – sitter själv i styrelsen

En stängd process och anklagelser om jäv. Nu kommer politiska reaktioner på tidningens granskning. Men också nya frågetecken kring näringslivschefens roll.
– Man borde inte ha haft samma person sittande på två stolar samtidigt, säger Vilhelm Persson, professor i offentlig rätt.