Region Hallands löner under rikssnittet

Precis som tidigare år var medellönerna hos Region Halland under rikssnittet 2021. Även kring löneutveckling ligger man på den halvan. ”Det är där vi brukar ligga”, säger Margot Kamruddin från Vårdförbundet.