Region Halland tillbakavisar kritiken: ”Vill att rätt beslut fattas”

Till Auroramottagningen i Halmstad kommer patienter med förlossningsrädsla. Läkare Åsa Pontén betonar att fokus alltid ligger på bästa möjliga förlossningsupplevelse – men vill samtidigt lyfta riskerna med kejsarsnitt.
– Vår målsättning är alltid att kvinnan ska känna sig nöjd med den plan som gjorts upp, säger hon.