Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ivos beslut grundar sig bland annat på fördjupade tillsyner som gjorts på fem äldreboenden i Halland, däribland Randerslund i Laholm. “Varje patient har fått individuella beslut och det är inte så att hela grupper schablonmässigt har undantagits från sjukhusvård”, säger Region Hallands chefläkare Anders Åkvist.”
Ivos beslut grundar sig bland annat på fördjupade tillsyner som gjorts på fem äldreboenden i Halland, däribland Randerslund i Laholm. “Varje patient har fått individuella beslut och det är inte så att hela grupper schablonmässigt har undantagits från sjukhusvård”, säger Region Hallands chefläkare Anders Åkvist.”

Region Halland kritiseras för hantering av covidsjuka äldre

Vården av covidsjuka på äldreboenden i Halland har i vissa fall brustit. Det slår Ivo fast i ett beslut som skickades till Region Halland under tisdagsmorgonen.

Beslutet grundar sig bland annat på fördjupade tillsyner som gjorts på äldreboenden i Laholm, Kungsbacka och Varberg, där äldre dött med en covid-19-diagnos. Inspektionen för vård och omsorg har både granskat patientjournaler för smittade och avlidna och intervjuat de som ansvarat för vården.

I Laholm omfattas äldreboendena Randerslund och Solhemmet och de vårdcentraler och som ansvarar för vården där.

Inget äldreboende i Halmstad har ingått i granskningen, vilket hänger samman med att kommunens boenden fram till alldeles nyligen varit förskonade från covidsmitta och att privata boenden bara haft enstaka fall.

Det aktuella beslutet gäller bara regionen som vårdgivare och ytterst ansvarig huvudman, medan beslut riktat mot kommuner och privata vårdcentraler enligt Ivo kommer att fattas inom kort.

Ivo kommer i sitt beslut fram till att Region Halland har brustit på flera punkter när det gäller behandlingen av äldre som blivit coronasmittade på särskilt boende.

Ivos kritik är uppdelad på tre punkter:

De äldre och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede (palliativ vård) har inte skett i enlighet med gällande regelverk.

Primärvårdens patientjournaler brister, och därför går det inte att följa vården och behandlingen av de äldre på rätt sätt i dokumentationen.

I en fjärde beslutspunkt begär Ivo en redovisning av hur regionen fortsatt tänker säkerställa att äldre som bor på särskilt boende får rätt vård och behandling i samband med covid-19. Regionen ska komma in med ett svar om vilka åtgärder som regionen har vidtagit eller tänker vidta för att komma till rätta med bristerna. Svaret ska komma in till Ivo senast den 15 januari 2021.

Anders Åkvist, regional chefläkare i Halland, menar att Ivos beslut trots allt är mycket positivt för Hallands del. Det innehåller nämligen ingen kritik mot den medicinska behandling som de äldre fått i de enskilda fallen.

– Det är mycket glädjande att hallänningarna har fått rätt vård trots den situation som har rått. Det var den huvudsakliga inriktningen av Ivos granskning, och på den punkten har de inte hittat några brister. Som jag uppfattar deras beslut så gäller bristerna främst dokumentation, och det får vi titta närmare på hur vi ska komma till rätta med, säger han.

Enligt Åkvist har kommunikationen med patienterna och deras närstående i huvudsak fungerat väl.

– Det är vår uppfattning och det framgår också av Ivos beslut. Ivo har granskat journaler och det kan hända att det har förekommit fall där vi brustit, men det kan också hända att det beror på bristande dokumentation. Vi får undersöka detta djupare, säger Åkvist.

Han tror inte heller att felaktigheterna när det gäller vården i livets slutskede har varit särskilt omfattande.

– Vi hade redan innan pandemin arbetat med nya riktlinjer för brytpunktssamtal. Eftersom de nya riktlinjerna beslutades i början av pandemin så kan det ha uppfattats sm att våra arbetssätt förändrades, funderar Åkvist.

Åkvist menar att regionen nu måste gå noggrant till väga för att analysera Ivos beslut, men han understryker sin glädje över att Region Halland tillsammans med Gävleborg och Värmland utgör de tre län som inte kritiserats för själva den medicinska behandlingen utifrån enskilda behov.

– Varje patient har fått individuella beslut och det är inte så att hela grupper schablonmässigt har undantagits från sjukhusvård eller så, säger Åkvist.

Av Ivos pressmeddelande framgår att samtliga Sveriges 21 regioner på olika sätt har brustit i behandlingen av covidsjuka äldre.

”Det är allvarliga brister som framkommer i tillsynen. Regionerna är de som har helhetsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. Även om vi har förståelse för den prövning vården genomgår under en pandemi, så ser vi att lägstanivån i regionernas övergripande sätt att ta sitt medicinska ansvar är för låg”, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo, i pressmeddelandet.

Fler nyheter om Halland hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!