Regeringen tar tag i den ojämlika sjukvården

Kvinnors hälsa är eftersatt konstaterar sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD). I våras beslutade regeringen att en rad insatser ska genomföras för att förbättra jämlikheten i vården, med fokus på sjukdomar som främst eller enbart drabbar kvinnor.