Kommunerna får inte rätt att neka hemtjänst till sommargäster.
Kommunerna får inte rätt att neka hemtjänst till sommargäster. Bild: Jonatan Gernes

Regeringen säger nej till att låta kommunerna neka hemtjänst

Regeringen har kommit med ett riktigt dråpslag för Sveriges sommarkommuner. Trots riksdagens godkännande säger regeringen nej till att låta kommuner neka sommargäster hemtjänst.

ANNONS
|

Hemtjänsten i många av Sveriges kommuner går på knäna nu under coronapandemin. För att avlasta den redan hårt ansträngda verksamheten valde ett flertal kommuner, däribland Laholm, Varberg och Falkenberg, att neka sommargäster hemtjänst i sina sommarstugor eller andra hem. Ett beslut som Förvaltningsrätten ansåg strida mot lagen och sedermera upphävde.

LÄS MER:Äldre nekas hemvård i sommarstugan

LÄS MER:Kommunen bryter lagen för att kunna hjälpa laholmarna

Ingen rätt att neka hemtjänst

Ett orimligt beslut enligt riksdagen, som den tredje juni i år röstade igenom ett förslag om en tillfällig lagändring. Ett förslag som skulle ge kommunerna rätt att neka sommargäster vård med hänsyn av det krisläge som nu råder. Trots ett majoritetsbeslut i riksdagen går nu regeringen ut med att man inte kommer att genomföra den lagändring som krävs. Nu blir kommunerna därför skyldiga att ge hemtjänst åt personer som är skrivna i en annan kommun. I ett sms till tidningen säger Jasmina Sofic, pressekreterare åt Socialminister Lena Hallengren att:

ANNONS

”Den lagändring som är begärd är komplicerad och förutsätter en grundlig juridisk analys. Givet att lagändringen ska vara tillfällig och fokuserad på att gälla under sommaren bedöms det inte som möjlig att hinna genomföra.”

Som vidare skäl anger hon att lagändringen skulle kunna innebära att respektive hemkommuner skulle bli tvungna att själva utföra eller upphandla hemtjänst i den kommun som nekat hemtjänst för sommargäster och att det inte finns någon ordentlig konsekvensanalys över hur det skulle gå till.

Flera kommuner i Halland berörda

I Varberg togs beslutet emot med bestörtning och uppgivenhet. Erland Linjer (M) är ordförande i socialnämnden i Varberg.

– Jag tycker det är riktigt dåligt. I detta krisläge som vi befinner oss nu är vi redan hårt belastade och det här kommer att drabba oss hårt, säger han.

Under ett normalt år har Varberg runt 50 stycken personer som begär tillfällig hemtjänst. Hittills i år har kommunen bara fått in en handfull anmälningar men i och med dagens besked befarar man nu en ökning av antalet inkomna ärenden.

Även för Falkenberg blev dagens beslut ett tungt besked. Kerstin Rosell (S) är ordförande i Socialnämnden och författare bakom det öppna brevet till Anders Tegnell tidigare under våren.

– Det här var ett väldigt tufft besked. Vi har hittills fått in tio anmälningar om hemtjänst under sommaren och det bedömer att vi klarar av. Men får vi in mellan 40-50 vilket är det normala blir det väldigt tufft att upprätthålla både kvalitet och kvantitet på vården, säger hon.

ANNONS

Hemtjänstpersonalen går redan på knäna

I både Varberg och Falkenberg är man tydliga med att det inte handlar om en ekonomisk fråga eller ovilja att hjälpa till utan att det handlar om att lägga börda på lasten för en hemtjänstpersonal som redan går på knäna efter vårens hårda arbetsbelastning. I normala fall brukar anmälningarna om hemtjänst att komma in någon gång mellan den första juni och midsommar. Enligt Daniel Johansson, tillförordnad chef för Socialförvaltningen i Falkenberg, kan det vara så att ett flertal hemkommuner har avvaktat med att söka hemtjänst i en annan kommun i väntan på regeringens beslut i frågan.

– Att det skulle komma så många som 50 ser jag som ganska osannolikt men om det är fallet hamnar vi i ett läge där vi antingen måste prioritera bort icke nödvändiga vårdinsatser eller att återkalla redan godkända semesteransökningar, säger han.

LÄS MER:Ingen har överklagat Laholms avslag av hemtjänst

LÄS MER:JO granskar corona-nekad hemtjänst för sommargäster

ANNONS