Psykiatrin anmäler sig själv efter självmord

Patienten som sökte vård efter ett självmordsförsök skulle ha fått en remiss till psykiatrins öppenvård och närstående borde ha kontaktats. Det konstaterar chefläkare Thomas Wejstam efter att personen två veckor senare tagit sitt liv och anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.