Proteststorm på sjukhuset efter utebliven vaccinering

På onsdagen fick personalen på sjukhusets intensivvårdsavdelning det nedslående beskedet: Det blir ingen vaccinering den här gången heller. Beskedet har utlöst en proteststorm bland de anställda.

ANNONS
|

Stämningen är upprörd bland de anställda inom intensivvården på sjukhusen i Halmstad och Varberg. Bakgrunden är onsdagens besked om att deras vaccinering än en gång skjuts upp.

– Vi hade redan tider bokade och allt och nu får vi veta att det inte blir av den här gången heller. Förra gången var det doserna som frystes fel under transporten och nu detta, konstaterar en iva-sjuksköterska som HP varit i kontakt med.

Personalen protesterar nu kraftigt och har uppvaktat sjukhus- och regionledningen med två brev, ett från anestesiläkarna och ett från sjuksköterskor och undersköterskor på iva.

Deras vaccinering har nu skjutits upp för andra gången. Den här gången därför att det vaccin de skulle ha vaccinerats med, från tillverkaren Moderna, nu måste reserveras för den äldre befolkningen i länet. Detta efter beskedet att Astra Zenecas vaccin inte rekommenderas för den äldre åldersgruppen.

ANNONS

Detta slår alltså tillbaka mot sjukhuspersonalen, som nu står utan vaccin fram till dess att vaccinet från Astra Zeneca börjar strömma in.

– Man känner sig uppgiven. Det är som att den högsta ledningen inte värderar vårt arbete. Vår närmaste ledning har vi förtroende för, säger en anestesiläkare som HP varit i kontakt med.

LÄS MER:Undersköterskor känner sig nedvärderade vid vaccination

Intensivvårdspersonalen anser sig särskilt utsatt för smittorisk eftersom de jobbar nära de sjukaste patienterna, och dessutom med arbetsuppgifter som direkt berör de sjukas luftvägar. Därmed löper personalen stor risk att smittas via luftburna aerosoler.

– Det är en patientsäkerhetsfråga, för sedan kan vi i vår tur smitta andra patienter eller annan personal på sjukhuset, konstaterar en anställd.

Personalen på iva är också svår att ersätta eftersom de är specialutbildade eller har särskilda erfarenheter.

– Det går inte att ersätta oss hur som helst, utan blir vi sjuka får man i stället begränsa antalet intensivvårdsplatser.

Och det är just vad som nyligen hänt, enligt det brev som anestesiläkarna skickat till cheferna: ”På en av intensivvårdsavdelningarna har vi haft ett stort utbrott av covid-19 med 13 sjuka i personalen. Utbrottet bland personalen ledde till att ett antal tillgängliga intensivvårdsplatser minskades under några dagar”, heter det i skrivelsen.

ANNONS

Det aktuella utbrottet ska ha skett för några veckor sedan på sjukhuset i Halmstad.

– Men vi hade ju också ett stort utbrott på sjukhuset i Varberg i våras, konstaterar en av de anställda HP varit i kontakt med.

De anställda är också kritiska till att Region Halland varit så sena med att vaccinera de mest utsatta personalgrupperna på sjukhuset.

– Detta hade kunnat förutses för längesedan. Nu är vi inne i februari utan något har hänt, säger en av de anställda uppgivet.

De anställda menar att andra regioner varit mycket alertare med att skydda vårdanställda.

Sjukhuschefen Carolina Samuelsson har förståelse för de anställdas reaktion.

– Jag har stor förståelse för att man bli besviken och upprörd. Jag är ledsen att det har blivit så här, säger hon.

Samuelsson menar att den uppkomna situationen är en följd av den vaccintillgång och de riktlinjer som finns.

– I nuläget måste vi prioritera att ge det här vaccinet till de som är äldre och sköra, säger hon.

Men Samuelsson hoppas att den besvikna sjukhuspersonalen ska kunna vaccineras inom några veckor.

– Enligt de prognoser vi har för Astra Zenecas leveranser så kommer det att komma in ganska mycket vaccin under de kommande veckorna och då hoppas vi kunna återuppta vaccineringen av sjukvårdspersonalen. Men man blir väldigt försiktig med att ge löften i det här läget, säger Samuelsson.

ANNONS

Hon är också noga med att betona att även Astra Zenecas vaccin ger ett bra skydd.

– Det finns en ryktesspridning om att det finns bra och dåliga vacciner, så är det inte. Även Astra Zenecas vaccin ger ett gott skydd. Att vaccinet i nuläget inte rekommenderas för den äldre åldersgruppen är delvis av studietekniska skäl, att det inte har hunnits göra tillräckligt stora studier för att med säkerhet veta exakt vilket skydd det ger mot svår sjukdom bland äldre, säger hon, säger hon.

ANNONS