Prognosen: Stark befolkningsutveckling i Halland

Till 2040 tros Sverige ha drygt elva miljoner invånare. Efter Uppsala och Stockholm kommer största befolkningsökningen vara i Halland.