Planer för flera havsbaserade vindkraftsparker i Halland

Fyra projekt hoppas få bygga vindkraftsparker till havs utanför Hallands kust. Men medan processerna dragit ut på tiden har elpriserna ökat och ingen vet i dagsläget när de tänkta byggena kan bli verklighet.