Personbilar har krockat vid påfart till E6

Två personbilar har krockat vid påfarten till E6 södergående utanför Tvååker vilket påverkade framkomligheten på vägen.