Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

”Vi bygger nu upp en enorm vårdskuld och vet inte vilket ekonomiskt stöd vi kommer att få från staten. Anledningen till att vi ändå vill ta en budget nu är att våra verksamheter behöver något att förhålla sig till”, säger Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande.
”Vi bygger nu upp en enorm vårdskuld och vet inte vilket ekonomiskt stöd vi kommer att få från staten. Anledningen till att vi ändå vill ta en budget nu är att våra verksamheter behöver något att förhålla sig till”, säger Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande.

Pandemin sätter spår i regionens budget för 2021

Den 17 juni ska regionfullmäktige klubba Region Hallands budget för nästa år. Men alla partier är redan överens om en sak. Coronapandemin skapar så mycket ovisshet att det inte är läge för satsningar. Psykiatrin och den omtvistade ob-ersättningen till undersköterskor kan bli undantag.

När politikerna träffas på Hotell Tylösand kommer det att finnas tre olika budgetförslag att ta ställning till; Allianspartiernas, Sverigedemokraternas och ett gemensamt förslag från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Samtliga konstaterar att det varit ett annorlunda budgetarbete och att regionen behöver fokusera på pandemins konsekvenser.

– Vi bygger nu upp en enorm vårdskuld och vet inte vilket ekonomiskt stöd vi kommer att få från staten. Anledningen till att vi ändå vill ta en budget nu är att våra verksamheter behöver något att förhålla sig till. Sedan är det möjligt att vi får lägga en ändringsbudget i höst, säger Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande.

Alliansens förslag liknar till stora delar årets budget. Den enda tydliga satsning som märks är på psykiatrin som föreslås få 25 extra miljoner, varav tio ska användas till att skapa "en väg in" för unga med psykisk ohälsa.

Precis samma satsning finns med i den S, V och MP-märkta budgeten.

– Det är intressant eftersom vi inte sett varandras siffror innan, men vi hade med detta redan i vår förra budget, säger regionrådet Lise-Lotte Bensköld Olsson (S).

Även den här gången vill S, V och MP också rätta till den orättvisa som uppstod när sjuksköterskorna 2018 fick högre ob-tillägg än undersköterskorna. Här är Sverigedemokraterna inne på samma linje och satsar dryg 17 miljoner på undersköterskorna. De pengarna vill SD bland annat hämta in genom att minska anslaget till kultur och skola och införa en självkostnad för tolk.

Läs mer: Arbetsmiljöverket griper inte in i ob-frågan

Om alla ledamöter följer sitt partis linje saknas dock en röst för att den höjda ob-ersättningen ska gå igenom. S, V, MP och SD uppbringar tillsammans 35 röster mot Alliansens 36.

– I det här läget känner vi inte att det finns utrymme för fler satsningar, säger Mikaela Waltersson (M).

Redan på onsdag, den 3 juni, behandlas budgeten i regionstyrelsen, innan den går vidare till fullmäktige för slutligt beslut.

Fakta: Så här vill de olika partierna satsa

Allianspartierna (M, C, L och KD):

- 25 extra miljoner till psykiatrin, varav 10 miljoner till att samordna hjälpen för barn och unga med psykisk ohälsa (en väg in).

S, V och MP:

- 25 extra miljoner till barn och unga med psykisk ohälsa, varav tio miljoner till BUP, tio miljoner till "en väg in" och fem miljoner till ungdomsmottagningarna.

- Samma OB-ersättning för undersköterskor som för sjuksköterskor.

Sverigedemokraterna:

- Samma OB-ersättning för undersköterskor som för sjuksköterskor.

- 10 extra miljoner till närsjukvården med syftet att avlasta akutmottagningarna.

Samtliga partier vill att regionskatten förblir oförändrad (11,4 procent).

Fler nyheter om Halland hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här