Ostadiga vädret håller i sig under studentveckan

Det är utspring i Halmstad samt både bal och utspring i Laholm den här veckan. Men det är ostadigt väder som väntar ungdomarna.
– Det ostadiga väderläget pekar mot att det är gynnsamt för sommarskurar, säger Linus Karlsson, meteorolog på SMHI.