Ny AI-assistent ska hjälpa Region Halland med rekryteringsbehovet

Region Halland har börjat träna en ny AI-assistent för svensk offentlig sektor. Den digitala kollegan förväntas att minska framtidens rekryteringsbehov och ska underlätta i det administrativa arbetet.
– Vi behöver hitta sätt där vi med samma antal händer får mer gjort, säger Stefan Bäckström, avdelningschef IT och digitalisering.