Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Läkare, sjuksköterskor och psykologer är de yrkesgrupper som uppges vara allra svårast att rekrytera till regionen och förra året slutade kostnaden för inhyrd personal på 140 miljoner kronor. Bild: Jari Välitalo/Arkiv

Nu finns en plan för regionens personal

Region Hallands förmåga att rekrytera den personal man behöver beskrivs ofta som en ödesfråga. I onsdags antog regionfullmäktige en kompetensförsörjningspolicy, som ska ge vägledning ända fram till 2026.

Regionen har i dag nästan 7 500 anställda inom 220 olika yrkesroller. Läkare, sjuksköterskor och psykologer är de yrkesgrupper som uppges vara allra svårast att rekrytera och förra året slutade kostnaden för inhyrd personal på 140 miljoner kronor.

Den nu antagna kompetensförsörjningspolicyn är tänkt att styra upp det långsiktiga arbetet med personalfrågor. Det övergripande målet är att regionen ska ha ”kompetenta och engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten”. Det finns också fem delmål, som bland annat handlar om att det ska finnas rätt kompetens på rätt plats och goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Både ledare och medarbetare ska agera utifrån regionens värdegrund och arbetsmiljön ska vara sund och hållbar.

Under fullmäktigemötet var det många ledamöter som uttryckte sin nöjdhet med att det nu finns ett väl genomarbetat dokument att luta sig mot. Några efterlyste dock ett högre tempo i arbetet och att man vågade tänka lite större:

– Det här är ett bra dokument, men det finns en risk att vi kör på i samma gamla hjulspår. Har vi undersökt möjligheten att utveckla vår egen personal och kanske ställa upp med lön under utbildningen? Har vi en strategi för att få vissa utbildningar förlagda till Halland eller kanske ordna egna? undrade Kerstin Nilsson (S).

– Det är viktigt med en enhetlig syn, men det betyder inte att allt behöver lösas på samma sätt i hela regionen. Nu behöver vi se över saker som möjlighet till årsarbetstid och att tjänstgöra växelvis på olika arbetsplatser. Det är saker som efterlyses av vår personal, sade Tommy Rydfeldt (L).

– Vi behöver också titta mer på hur vi kan underlätta för medarbetarna att kombinera arbete och familj och se till så att lönerna är kopplade till kompetens och arbetsinsats, inte till hur många år man har arbetat, menade Lovisa Aldrin (L).

Fler nyheter om Halland hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här