Mässlingsparty ratas av smittskyddsläkare

Via föräldragrupper i sociala medier har barn som inte är vaccinerade mot mässling bjudits in till ”mässlingsparty” för att bli smittade och på så sätt stärka immunförsvaret.

ANNONS
|

– Helt galet, säger Mats Erntell, smittskyddsläkare i Halland.

Inbjudan till partyt ställdes till föräldrar i Västra Götaland i samband med ett mässlingsutbrott. Smittan tros ha spridits via personer som hade besökt vårdcentraler eller sjukhus.

– Göteborgs smittskydd var rätt tuffa och lade ner mycket arbete på att spåra mässlingspartyt. Nu har man gått ut med allmän information om det här tilltaget.

Smittskyddsläkare har diskuterat händelsen med Folkhälsomyndigheten som gått ut med information om olämpligheten i att utsätta barn för smittan, säger Mats Erntell.

Mässling är en av de mest smittosamma sjukdomar som finns på grund av den stora mängden virus i sjukdomen.

ANNONS

– Det räcker med att passera i samma rum som en smittad för att själv bli smittad. Man måste inte röra vid varandra. Risken vid mässling är de svåra komplikationer med inflammationer i öron, bihålor, lungor och hjärnan som kan följa.

Att en större epidemi skulle bryta ut i dag är i det närmaste obefintlig enligt Mats Erntell eftersom 98 procent av alla barn vaccineras mot mässling. Den första dosen ges vid 18 månaders ålder.

– I skolstarten ges en andra dos eftersom den första sprutan bara ger ett 95-procentigt skydd och alla ska få chansen till fullgott skydd. Av 3 600 nya förskolebarn i Halland per år saknar 20–30 barn komplett vaccination. Rutinen är att vid två års ålder rapporteras ovaccinerade barn till Folkhälsomyndigheten.

Motståndet till vaccinering tror Mats Erntell hänger kvar från 1990.

– En engelsk läkare varnade för att vaccinet kunde leda till autism. Efter det blev han fråntagen sin läkarlegitimation. Vi hade en nedgång av vaccinering då även i Sverige men som väl är ligger vi nu på en stadig nivå.

En annan villfarelse är, enligt Mats Erntell, att immunförsvaret utvecklas och mognar om sjukdomen får bryta ut.

– Mässling är en allvarlig virussjukdom som barn måste skyddas från. Den är en barnadödare, 1 av 1 000 ovaccinerade barn dör av hjärninflammation.

ANNONS

Mats Erntell viftar bort frågan huruvida smittorisken ökar när upp till en halv miljon människor rör sig i hamnområdet under Tall Ships Races.

– Att vara utomhus är nyttigt och virusen blåser bort. Dessutom har alla vaccinerade sitt skydd.

ANNONS