Marina värmeböljor längs västkusten ökar

Sedan 80-talet har värmeböljorna i haven längs västkusten ökat dramatiskt, vilket har stora konsekvenser för havets djur och växtliv. Än finns det inga mätningar av marina värmeböljor längs Hallands kust – något som SMHI ska se över i framtiden.