Uppgiften om att Halland under torsdagen fått 32 nya coronafall visade sig vara fel. ”Eftersom vi de senaste veckorna haft 4-7 nya fall per dag så är 15 fortfarande en ökning, men förstås inte lika stor som om det varit 32”, säger Johanna Wiechel-Steier, kommunikationsdirektör på Region Halland.
Uppgiften om att Halland under torsdagen fått 32 nya coronafall visade sig vara fel. ”Eftersom vi de senaste veckorna haft 4-7 nya fall per dag så är 15 fortfarande en ökning, men förstås inte lika stor som om det varit 32”, säger Johanna Wiechel-Steier, kommunikationsdirektör på Region Halland. Bild: Roger Larsson/Johan Persson/Arkiv

Larm om 32 nya coronafall var fel

På torsdagen larmade Region Halland om en plötslig och markant ökning av coronafall i Halland. Men mer än hälften av provsvaren visade sig vara fel. Det som återstår är 15 nya smittade personer, samtliga i norra Halland.

ANNONS
|

– Eftersom vi de senaste veckorna haft 4-7 nya fall per dag så är 15 fortfarande en ökning, men förstås inte lika stor som om det varit 32 på en dag, säger Johanna Wiechel-Steier, kommunikationsdirektör på Region Halland.

I samband med att regionen bekräftade 32 nya fall av covid-19 uttrycktes en oro för att det skulle ha en koppling till de många turister som nu befinner sig i Halland.

– Vi har varit oroliga för att turismen ska innebära en ökad smittspridning och har inte velat slappna av någon gång. Vi vet att Folkhälsomyndigheten hade det i sitt scenario, att det skulle bli en ökning. Vi har varit beredda på att det blir så, sa Johanna Wiechel-Steier.

ANNONS

32 fall blev 15

Men uppgifterna visade sig alltså vara felaktiga. 17 av de personer som fått ett positivt provsvar under torsdagen var inte smittade. I stället handlar det om 15 nya fall, samtliga i norra Halland.

– Vi kan inte se om personerna är hallänningar eller besökare, men nio av fallen är i Kungsbacka och övriga i Falkenberg och Varberg, säger Johanna Wiechel-Steier.

Bland de 17 som fick ett felaktigt provsvar fanns fem boende på Hjortsbergs äldreboende i Falkenberg.

– Vi förväntar oss någon slags redogörelse över vad som hänt. Vårt krut i dag har gått till de som fått felaktiga besked och deras anhöriga. Det har dragit igång en väldig massa aktivitet och oro, säger Johan Klingborg, socialchef i Falkenbergs kommun.

Smitta åter på äldreboende

Anledningen till att det togs coronaprover på äldreboendet var att en brukare under onsdagen konstaterats bära på coronasmitta. Därmed bröts den positiva trenden med noll smittade på Hallands äldreboenden.

De 17 felaktiga provsvaren upptäcktes när personer som redan tidigare haft covid-19 återigen fått ett positivt provsvar. När Region Hallands laboratorium gick igenom testerna visade sig drygt hälften vara fel registrerade.

– Det har varit någon form av överföringsfel mellan datorsystemen. Även om provsvaren var negativa så har de registrerats som positiva. Orsaken till detta utreds nu. På laboratoriet kontrolleras även om detta fel kan ha inträffat tidigare men risken bedöms som mycket liten, säger Arne Kötz, verksamhetschef på Klinisk mikrobiologi och Vårdhygien.

ANNONS

Enligt Region Halland 
är de läkare som har hand om de aktuella fallen kontaktade och ska i sin tur ha kontaktat de personer som drabbats av ett felaktigt positivt svar.

Få nya fall de senaste veckorna

Antalet bekräftade fall av covid-19 i Halland har den senaste månaden gått stadigt nedåt, trots att många känt behov av att testa sig. Förra veckan fick bara 1,8 procent, motsvarande 30 personer, ett positivt provsvar.

Vad torsdagens ökning av bekräftade fall beror på och om den innebär ett trendbrott är oklart. Även antalet som vårdas på sjukhus för covid-19 har ökat något. För en vecka sedan var det bara en person, nu är det fyra, varav en får intensivvård.

– Det är för tidigt att säga om det är en tillfällighet, säger Johanna Wiechel-Steier.

Ska smittspåra mer

Region Halland kommer under hösten börja smittspåra i en större utsträckning. I samband med det inrättas en central enhet enbart för smittspårning.

– Tanken med att starta enheten är att få en systematik, att få till ett enhetligt sätt att jobba med smittspridningen. Ambitionen är att vi ska ha en stabil organisering kring att smittspåra och kunna kväva smittan snabbare genom att öka smittspårningen kring varje fall, säger Johanna Wiechel-Steier.

ANNONS