Länsstyrelsen ser inga hinder för en utbyggnad av sjukhuset

Planerna på att bygga ut sjukhuset i Halmstad har väckt frågor kring närheten till militära mål, som luftvärnsregementet Lv6. Men varken Försvarsmakten eller länsstyrelsen har några invändningar.
– En krigförande part har ansvar för att respektera mål som är skyddade av folkrätten och sjukhuset kommer inte närmare garnisonen, det blir bara större, konstaterar länsrådet Jörgen Peters.