Länsstyrelsen avråder från bevattning

Bevattningen från vattendrag begränsas i Halland och länsstyrelsen rekommenderar att vattning av grödor sker på annat sätt.