Läkemedelsproduktion – unik avdelning på Hallands sjukhus

En avdelning som finns på Hallands sjukhus men som få känner till är läkemedelsproduktion. Härifrån förbereds och doseras mediciner till alla inneliggande patienter i Halland.