Läkare lockas med tredubbel lön

Det stormar i årets avtalsrörelse för vårdens medarbetare. Efter att både Kommunal och Vårdförbundet varslat om stridsåtgärder finns nu risk för strejk och övertidsblockad. När det gäller läkarna har däremot fack och arbetsgivare enats om ett nytt kollektivavtal på riksnivå.
I ett särskilt lokalt avtal erbjuds Hallands läkare också tredubbel lön om de går in och jobbar under sin kompledighet för jour och beredskap.