Läget fortsatt ansträngt på sjukhusen i Halland

Hallands sjukhus fortsätter att ligga kvar med ett utökat antal intensivvårdsplatser. Antalet inlagda är fortsatt högt och det finns inga tecken på att smittspridningen har minskat.

ANNONS
|

Sjukhusen i Halland går nu in i en andra vecka med ett ”eskalerat” läge inom intensivvården.

– Vi har i nuläget totalt tio patienter inlagda på IVA, den stora majoriteten behöver intensivvård på grund av covid-19 varav tre är covid-patienter från andra regioner som kommit in till oss inom ramen för det nationella samarbetet. Det innebär att vi behöver ligga kvar i det eskalerade läget med ett utökat antal platser från normala 13 platser till 17, säger sjukhuschefen Carolina Samuelsson.

Konsekvensen av att intensivvården tar mer resurser i anspråk är att annan vård får stå tillbaka.

– Det handlar framför allt om operationer. Bemanningen för en IVA-plats motsvarar två operationsdagar, så fyra extra IVA-platser motsvarar med andra ord att vi kan operera på åtta operationssalar färre varje dag, säger Carolina Samuelsson.

ANNONS

Hon kan inte ge någon prognos för när intensivvården kan tänkas återgå till ett normalläge.

– Det går inte att säga, det är en sammanvägd bedömning. Om smittspridningen hade minskat så kanske vi hade kunnat säga att sannolikheten ökar för att vi ska kunna gå ned i antal platser igen, säger Carolina Samuelsson.

Enigt Samuelsson är riktlinjen att 20 procent ledig intensivvårdskapacitet alltid ska finnas tillgänglig.

– När vi fattade beslutet om att eskalera fanns inte en enda ledig intensivvårdsplats i Halland, säger hon.

Tre nya dödsfall med covid-19 tillkom i dag i den uppdaterade statistiken från Region Halland. Senast statistiken uppdaterades var den 1 april. Det totala antalet dödsfall med covid-19 i Halland är nu 293, och medelåldern för de avlidna är drygt 84 år.

Halland fortsätter att vara en av de allra hårdast drabbade regionerna i Sverige när det gäller smittspridning just nu, berättade Folkhälsomyndigheten vid dagens presskonferens.

ANNONS