Kurvorna ger helt olika bilder av smittoutbrottet

Bilden av smittspridningen under hösten med plötsliga och dramatiska rekord i antalet coronafall bygger på ett vanskligt faktaunderlag. Annan statistik visar att antalet nya fall per vecka i Halland legat i princip stilla sedan början av november.

ANNONS
|

Den bild som i många sammanhang förmedlats gällande antalet konstaterade coronafall per vecka under hösten kan ha varit missvisande. Den ryckiga utvecklingen som rapporterats med tidvis stora och snabba ökningar och dramatiska rekord bygger på ett vanskligt faktaunderlag.

Bilden av det ryckiga och dramatiska smittspridningsförloppet under hösten bygger på Folkhälsomyndighetens statistik över antalet konstaterade covid-19-fall i Halland. Den statistiken bygger i sin tur på inrapporteringen via rapporteringsverktyget Sminet. Statistiken resulterar i ett diagram som tecknar bilden av ett ojämnt smittspridningsförlopp med bitvis mycket snabba ökningar och rekord i antalet fall under vissa veckor.

Skärmdump från Region Hallands hemsida. Här visas statistiken från Folkhälsomyndigheten/Sminet som antyder ett dramatiskt och ryckigt förlopp under höstens coronautbrott. Det är detta diagram som regionen funderat på att plocka bort från sin hemsida.
Skärmdump från Region Hallands hemsida. Här visas statistiken från Folkhälsomyndigheten/Sminet som antyder ett dramatiskt och ryckigt förlopp under höstens coronautbrott. Det är detta diagram som regionen funderat på att plocka bort från sin hemsida.

Regionen har en mer stillsam bild

Men det finns annan statistik som ger en helt annan, mycket stillsammare, bild av höstens coronautbrott. Region Halland har nämligen siffror på antalet positiva svar vid provtagningen i Halland.

ANNONS

Dessa siffror visar vecka för vecka hur många personer som har provtagits för covid-19 i Halland och hur många av provsvaren som har varit positiva.

Tittar man på dessa siffror ser man att antalet positiva fall per vecka har legat i princip stilla sedan vecka 45, alltså i början av november, samma vecka som de lokala restriktionerna infördes.

Det kan i detta sammanhang nämnas att provtagningskapaciteten slog i taket veckorna 45 och 46, men även under dessa veckor låg andelen positiva provsvar på ungefär samma nivå som övriga veckor under perioden (omkring 9 procent). Vecka 49 syns en viss ökning då 10,9 procent av de provtagna testats positivt, och då syns även en viss ökning av antalet fall. Men den övergripande bilden är att antalet nya fall per vecka har legat på en ganska jämn nivå sedan början av november.

Skärmdump från Region Hallands hemsida. Här visas statistiken från PCR-provtagningarna i Halland. De rosa staplarna är antalet positiva fall  och den orangea kurvan visar andelen positiva fall. De blå staplarna visar antalet utförda tester. Under veckorna 45 och 46 slog provtagningskapaciteten i taket.
Skärmdump från Region Hallands hemsida. Här visas statistiken från PCR-provtagningarna i Halland. De rosa staplarna är antalet positiva fall och den orangea kurvan visar andelen positiva fall. De blå staplarna visar antalet utförda tester. Under veckorna 45 och 46 slog provtagningskapaciteten i taket.

Denna bild av en platåfas efter den snabba ökningstakten i början av hösten är sannolikt mer korrekt än den andra mer ojämna bilden av coronautbrottet, förklarar Region Hallands analytiker Håkan Nilsson.

– Jag tycker att man ska betrakta hela den senaste månaden som en sammanhängande period. Och då ser man att vi lyckades bryta den kraftiga stigningen vecka 45-46 och att vi sedan har legat på en platå.

ANNONS

– Men det gäller att vara fortsatt vaksam. Ett oförsiktigt beteende kan snabbt leda till en ny stigning. Oförsiktigt beteende under Black Friday-veckan skulle till exempel kunna vara en sådan händelse som får genomslag, tillägger han.

Att de två olika diagrammen visar helt olika bilder av höstens coronautbrott har fått regionen att fundera på om diagrammet som visar det mer ojämna smittspridningsförloppet ska plockas bort från hemsidan.

– Men det skulle vara problematiskt. Det är ju den informationen som redovisas av Folkhälsomyndigheten på deras hemsida och vid deras presskonferenser, säger Nilsson.

Olika system ger olika bilder

Skälet till att diagrammen ger så olika bilder av förloppet är att inrapporteringen sker i olika system. Det gör att det varierar vilken vecka som fallen kopplas till. Det kan i sin tur innebära att det ser ut som plötsliga och kraftiga ökningar när fall råkar klumpas ihop till en enskild vecka.

– Det är generellt vanskligt med dag- och veckorapportering. Ju längre tidsperioder man tittar på, desto säkrare blir det, konstaterar Nilsson.

Regionens bild av höstens händelseförlopp är att den hastigt ökade smittspridningstakten bröts i samband med de skärpta lokala restriktionerna.

– Annars hade kurvan fortsatt spikrakt uppåt, säger Håkan Nilsson.

Men hur många som i verkligheten är smittade av viruset ute i samhället är svårbedömt, eftersom mörkertalet kan vara mycket stort.

ANNONS

– Många får ju så lindriga symptom att de inte märker att de har smittats, säger Nilsson.

Svårt att jämföra

Att göra några jämförelser med vårens coronautbrott utifrån antal konstaterade fall är naturligtvis mycket svårt. Då var förutsättningarna för provtagning helt annorlunda.

– Ja, då fanns det ju olika begränsningar för vilka som skulle provtas, säger Nilsson.

Region Halland använder sig i sin interna kommunikation av en mycket mer komplex bild än den som förmedlas till medierna, berättar Nilsson.

– I vår interna rapportering till regionledningen tar vi hänsyn till en rad olika faktorer: konstaterade fall, provtagning, antalet fall i slutenvården och på IVA och antalet dödsfall. Detta gör att vi sammantaget anser att vi ger en korrekt bild av förloppet till regionledningen. Men det är alltid en utmaning för oss hur detta ska förklaras utåt, säger Nilsson.

Enligt Håkan Nilsson har höstens utbrott varit betydligt lindrigare än vårens om man tittar på indikationer som exempelvis hur många som har behövt slutenvård.

– Men i det sammanhanget ska man också nämna att vården tycks ha blivit bättre på att behandla covidpatienter och att de därför skrivs ut snabbare, säger Nilsson.

LÄS MER:Två nya dödsfall med covid-19

Fakta: Höstens coronautbrott i Halland

Med start i mitten av oktober syntes en mycket brant stigning av antalet positiva provsvar från PCR-provtagningen i Halland. Antalet positiva svar steg från 142 stycken vecka 42 till 838 positiva svar vecka 45.

Vecka 45 infördes de skärpta lokala restriktionerna i Halland. Samtidigt bröts trenden med det stigande antalet fall. Men – under vecka 45 och 46 slog också provtagningskapaciteten i taket i Halland.

Under perioden vecka 45-49 (2 november-6 december) har antalet positiva provsvar i veckan i Halland legat i princip stilla.

Tittar man på den statistik över antalet konstaterade fall som kommer från Folkhälsomyndigheten och rapporteringsverktyget Sminet (och som fått mycket större genomslag i media) tecknas en helt annan, mycket ryckigare och mer explosionsartad bild av höstens smittspridningsförlopp. Enligt den statistiken slogs exempelvis nya dramatiska rekord i antalet fall veckorna 46 och 49.

ANNONS