Kraftig ökning av personliga registreringsskyltar som stoppas

FUCK EL, BUKIS och FET FRU – antalet förslag på personliga registreringsskyltar som nekas blir allt fler. Bara under januari och februari 2022 har ett 50-tal personliga nummerplåtar nekats (se bildspel) av Transportstyrelsen.
– Vissa kan tycka att vi är larviga, säger Eva Isaksen på Transportstyrelsen.