Kraftig hagelskur orsakade halka på E6

Två olyckor inträffade på E6, i södergående riktning i höjd med Skrea, på onsdagseftermiddagen efter att en kraftig hagelskur orsakat trafikkaos.