Konkurrensverket utreder regionens kritiserade avtal

Efter en granskning inleder nu Konkurrensverket en egen utredning av de kritiserade miljonkontrakten.