Kommunen har granskat sitt avtal med Berendsen

Utredningen om Region Hallands relation till Berendsen har anonymt även skickats till Halmstads kommuns myndighetsenhet med uppmaningen ”Vänligen granska detta! Det här upplägget kostar skattebetalarna”.