Kajsa Smith prisas för sitt sätt att bemöta cancersjuka

I 23 år har Kajsa Smith vårdat patienter på sjukhuset i Halmstad som drabbats av blodcancer. Nu prisas hon för sitt lugn och bemötande och har utsetts till Årets hematologisjuksköterska i Sverige.

ANNONS
|

– Det är förstås fantastiskt roligt och jag är jättejätteglad. Blodsjukdomar är svåra, men det händer också mycket positivt inom området. Flera diagnoser som förr innebar en dödsdom kan nu botas eller bli en kronisk sjukdom, berättar Kajsa.

Blodcancer hör inte till de vanligaste cancerformerna och står för cirka sju procent av cancerfallen i Sverige. Men just eftersom det finns kroniska former av blodcancer så blir kontakten mellan patienterna och sjukvården speciell och ofta livslång.

– Jag har patienter som jag haft kontakt med i 16-17 år och det skapar ju speciella band. Jobbar man inom hematologin så måste man tycka om långvariga relationer och vara bra på att lyssna, säger Kajsa.

ANNONS

I Halland insjuknar varje år cirka 100 personer i någon form av blodcancer. Beroende på var i Halland man bor får man sin behandling antingen i Halmstad eller Varberg. De som har akut leukemi behandlas dock bara i Halmstad.

Krävs tuff behandling

– Det är läkare som utreder, ställer diagnos och beslutar om vilken behandling som ska ges och vi sjuksköterskor som sedan tar vid. Med tanke på att många lever med sin cancer i många år så gäller det att ibland kunna anpassa behandlingen utifrån de biverkningar den ger. Handlar det till exempel om en ung man eller kvinna kan det vara viktigt att kunna få barn i framtiden och då ger vi möjlighet till fertilitetsbevarande åtgärder, säger Kajsa Smith.

Behandlingen mot blodcancer är tuff och cellgifter kan ges i olika former, som dropp, injektioner eller som tabletter. Om det blir aktuellt med benmärgstransplantation genomförs den i Lund eller Göteborg.

– Dropp och injektioner ges här på sjukhuset, medan tabletterna kan tas hemma. Eftersom det händer så mycket inom forskningen så kan det snabbt ändras. En ny behandling ska kanske ges i droppform och då får vi plötsligt många fler patienter hit.

Forskar på halvtid

När hematologen ombeds att medverka i olika forskningsstudier så är det Kajsa Smith som håller samman arbetet. Sedan två år arbetar hon på halvtid med olika hematologiska studier.

ANNONS

– Det är spännande att få bidra till att det blir bättre för patienterna och till att det kan komma nya behandlingar, säger hon.

På hematologen i Halmstad jobbar man även mycket med bemötandet av patienterna och var tidig med att ge varje patient en kontaktsjuksköterska, som finns tillgänglig på telefon.

Pengar till kompetensutveckling

Priset Årets sjuksköterska delas ut i samband med de årliga Hematologidagarna i oktober, som i år arrangeras i Lund. Bakom utmärkelsen står nätverket Hematologisjuksköterskor i Sverige, Hemsis, och Blodcancerfonden.

I nomineringen av Kajsa Smith hyllas inte minst hennes lugn och engagemang. ”Kajsa kan verkligen koden till bemötande i allmänhet och bemötande i svåra samtal i synnerhet”, heter det bland annat.

Förutom äran och ett diplom ingår en prissumma på 10 000 kronor från Blodcancerfonden, som ska användas till fortbildning.

– Jag har inte firat ännu, men det får bli något när kollegerna kommit tillbaka från semestern, säger Kajsa Smith.

Läs även: Matilda vill slåss mot cancern med färg och skratt

Patientförening ger stöd

För den som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, och för närstående, finns stöd att få via Blodcancerförbundet. Nationellt erbjuder man bland annat stödpersoner och föreläsningsdagar, medverkar i forskning och verkar för ökat patientinflytande i vården.

Förbundet har också 14 lokalföreningar, varav en finns i Halland. Ordförande Inger Persson berättar:

– Vi är idag 140 medlemmar, från Kungsbacka i norr till Laholm i söder, och gör en massa saker tillsammans. Vi ordnar bland annat föredrag, utflykter och stöttar varandra. Vi arbetar också med att sprida kunskap om hur det är att leva med blodcancer. Vid vår nästa träff, på Laxbutiken i Heberg, har vi till exempel bjudit in företrädare för regionens patientnämnd.

– Att vara medlem i någon av Blodcancerförbundets lokalföreningar kan vara till stor nytta, inte bara för en själv, utan även för andra drabbade, närstående och för vården, avslutar Inger.

ANNONS