JO kritiserar Region Halland på flera punkter

Region Hallands utlämnande av personuppgifter till USA stred mot gällande lagstiftning. Det konstaterar nu chefsJO Elisabeth Rynning efter en omfattande utredning. JO kritiserar också regionen för bristande dokumentation och för att inte ha beaktat risken för att uppgifterna kunnat spridas vidare.