Invasiva arter kan få växa ostört sedan budget kapats

Efter att budgeten för arbetet mot invasiva främmande arter kapats kan invasiva arter som gul skunkkalla och jätteloka få växa ostört. Länsstyrelsen i Halland har inte råd med de insatser som krävs, vilket gör att växterna kan sätta ny fart igen.