Intresset för regionens sommarbonus har svalnat

Region Hallands särskilda ersättningar som ska locka personal att ta extra arbetspass under sommaren verkar ge mindre effekt. Efter rekordåret 2021 då sommarersättningarna kostade regionen över 37 miljoner kronor har användandet minskat.