Inställda tåg och förseningar under tisdagsmorgonen

På grund av ett växelfel mellan Kungsbacka och Åsa drabbas halländska resenärer av inställda tåg och förseningar. Dessutom påverkar ett annat växelfel trafiken på HNJ-banan.