Hyresgäster hos HFAB kan bli utan elstöd – Laholmshem betalar

Hyresgäster i Halmstad riskerar att bli utan kompensation för ökade elkostnader. I Laholm kommer allmännyttans hyresgäster däremot att kunna se fram emot att få del av statens utbetalning av elstöd till företagen.