Akutvårdsmottagningen i Varberg, Hallands sjukhus Varberg, Region Halland, förlossningen, vård, akutvård, akuten, sjukhuset i Varberg, sjukvård.
Akutvårdsmottagningen i Varberg, Hallands sjukhus Varberg, Region Halland, förlossningen, vård, akutvård, akuten, sjukhuset i Varberg, sjukvård.

Högt tryck på akuten – begränsningar återinförs

Alla som söker vård på akuten får inte längre ha med sig en anhörig. På grund av trängsel och högt söktryck så införs restriktioner för medföljare på mottagningarna i Varberg och Halmstad – med vissa undantag.

ANNONS
|

Sedan mitten av maj har anhöriga varit välkomna att följa med personer som söker vård inom Region Halland. Då gjordes bedömningen att det var något som även akutmottagningarna skulle klara av men på grund av ett ökat söktryck görs nu en omvärdering.

Anledningen är att det har uppstått trängsel och kraven på avstånd kan därför inte upprätthållas. Det har även blivit ont om sittplatser och tillgång till toaletter.

Personal behöver fokusera på patienter

Enligt Jonas Hultgren, verksamhetschef för akutkliniken, så söker mellan 140 och 150 personer vård varje dygn på respektive akutmottagning för tillfället, vilket är fler än normalt. Och eftersom det ska göras en bedömning av smittorisk av alla som kommer till akuten, även anhöriga, så räcker inte medarbetarnas tid till.

ANNONS

– Vi behöver prioritera medarbetarnas tid till dem som är sjuka och skadade, säger Jonas Hultgren.

Restriktionerna som nu införs gäller inte alla. Barn och ungdomar upp till 18 år och personer i behov ledsagare undantas.

– Och för dem som är svårt sjuka eller skadade så gör vi enskilda bedömningar såklart, säger Jonas Hultgren.

Vad det ökade trycket beror på kan verksamhetschefen inte ge ett säkert svar på.

– Vi försöker titta på det men vi ser väl egentligen inga tydliga mönster. Det patienterna säger till oss, och som vi hör ofta, är att man upplever det svårt att nå sin vårdcentral eller få en tid där. Det kan jag inte faktabelägga men det är vad patienterna säger till oss.

Om det inte är akut – sök 1177

Jonas Hultgren uppskattar att upp mot en tredjedel av patienterna som kommer till akuten skulle kunna avvakta ett tag, eller få vård på vårdcentral. Därför vädjar han till dem med lindrigare symptom att söka information via 1177 eller kontakta sin vårdcentral i första hand.

– Sedan är det klart att om man är livshotande eller akut sjuk så ska man ringa 112 om man behöver ambulans, eller åka hit direkt. Självklart. Och de patienterna får alltid vård men de andra som inte bedöms vara så sjuka eller skadade får tyvärr vänta.

ANNONS

Problem sedan flera år

Trängsel på akutmottagningarna är inte ett nytt problem. Redan år 2018, det vill säga innan pandemin, infördes restriktioner där endast en medföljare tilläts.

– Både i Varberg och Halmstad är vi i behov av andra typer av lokaler och vi har ett arbete på gång kring det men det är ju inget som byggs om från en dag till en annan.

LÄS MER:Så löser andra regioner sjukhusfrågan

LÄS MER:Varbergs sjukhus i sämst skick

LÄS MER:Halmstad och Varberg riskerar mista akutsjukhus – nytt kan byggas i Falkenberg

ANNONS