Högskoleutbildning inte avgörande för jobb

En högskoleutbildning, särskilt inom sjukvård, pedagogik eller it, ökar ens chanser på arbetsmarknaden. Men det är inget måste. En gymnasial yrkesutbildning kan räcka långt.
– Vissa får jobb redan innan de pluggat färdigt, säger Kristian Ryberg, regionchef på Svenskt Näringsliv i Halland.