Historiskt nedprioritering av kvinnors hälsa syns fortfarande i vården

Målet för Region Halland är att ge en jämlik vård till alla invånare. Men liksom i resten av landet är man medveten om att det finns skillnader mellan könen. Att kvinnors hälsa historiskt varit eftersatt speglas fortfarande, samtidigt är sjukdomar som främst eller enbart drabbar kvinnor överrepresenterade bland regionens processbeskrivningar.