Hallänningars hälsa har synats i satsningar på hälsosamtal

Hallands 40-åringar är mer intresserade av hälsosamtal än 75-åringarna. Två parallella hälsofrämjande projekt rullades ut samtidigt och under förra året genomfördes drygt 1400 hälsosamtal på länets vårdcentraler.