Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Både regionrådet Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) och socialnämndens ordförande i Halmstad, Ella Kardemark (KD) gläds åt att Halland nu kommer att få ett Barnahus, där polis, åklagare, socialtjänst och vård kan samverka kring utsatt barn. Verksamheten räknar med att ta emot cirka 1 000 barn per år. Bild: Roger Larsson och Claudio Bresciani
Både regionrådet Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) och socialnämndens ordförande i Halmstad, Ella Kardemark (KD) gläds åt att Halland nu kommer att få ett Barnahus, där polis, åklagare, socialtjänst och vård kan samverka kring utsatt barn. Verksamheten räknar med att ta emot cirka 1 000 barn per år. Bild: Roger Larsson och Claudio Bresciani

Halland satsar på ett Barnahus – placeras i Halmstad

Frågan har stötts och blötts i många år, men nu är det klart. Redan vid slutet av året ska Halland ha ett Barnahus, där polisen, socialtjänsten, vården och åklagare samverkar kring barn som utsatts för våld och övergrepp. Verksamheten placeras i Halmstad, med en filial i Varberg, och räknar med att kunna ta emot 1 000 barn per år.

– Den här satsningen kommer verkligen helt rätt i tid. Vi har befarat att pandemin slår hårt mot de som redan har det tufft och under förra året tog Halmstads kommun emot över 4 000 orosanmälningar. Det är en jättestor ökning, säger Ella Kardemark (KD), socialnämndens ordförande.

Barnahus är inte i första hand en fysisk byggnad, utan ett koncept som redan finns på ett 30-tal platser i landet. Huvudtanken är att utsatta barn inte ska behöva besöka flera olika aktörer och om och om igen tvingas berätta vad som hänt, dessutom i en miljö som inte är anpassad för barn.

I ett Barnahus samlas istället kompetenserna runt barnet. Polisens förhör görs tillsammans med en person som barnet känner sig trygg med och andra aktörer, som socialtjänsten, åklagare och vården, följer förhöret i ett intilliggande rum eller digitalt. Verksamheten samordnar också exempelvis medicinsk undersökning, skydd och fortsatt stöd till barnet.

Halmstads kommun blir huvudman

På fredagen beslutade socialnämnden i Halmstad att ställa sig bakom ett samverkansavtal med länets övriga kommuner och Region Halland. Avtalet innebär bland annat att man delar på kostnaden, utifrån kommunernas folkmängd, och att Halmstads kommun tar på sig att vara huvudman och att ansvara för verksamhet och personal.

– Även regionen och övriga kommuner ska ta beslut om avtalet, men frågan är väl förankrad och det finns en stor samsyn, även med polisen och åklagarmyndigheten. Det här känns verkligen bra och är ett viktigt steg i arbetet med barn som utsatts för brott, säger Ella Kardemark.

Diskuterats under lång tid

Frågan om ett halländskt barnahus har varit uppe många gånger tidigare. Redan 2007 lyftes den i landstingsfullmäktige genom en motion från dåvarande Folkpartiet. 2014 motionerade Vänsterpartiet i samma ärende, men då ifrågasattes om det verkligen fanns tillräckligt många ärenden för att motivera ett barnahus i Halland och motionen avslogs.

2018 kom frågan upp igen i regionfullmäktige, i form av en S-märkt interpellation. Regionstyrelsens dåvarande ordförande, Mats Eriksson (M) konstaterade då att det fortfarande saknades samlad statistik över hur många utsatta barn som togs om hand i Halland. När detta slutligen kontrollerades visade det sig handla om över 1 000 barn per år som antingen bevittnad våld eller själva blivit utsatta för våld eller sexuella övergrepp.

Läs mer: Frågan om halländskt barnahus lever vidare

Läs även: S vill att Halland får ett barnahus

Sedan dess har ett ökat samarbete diskuterats mellan kommunerna, regionen, polisen och åklagarmyndigheten och som nu landat i ett samverkansavtal.

Många aktörer inblandade

– Vi är otroligt glada att vi äntligen är framme och att vi kommer att göra detta tillsammans. Det har tagit lång tid, men det också många aktörer inblandade och då är det många pusselbitar som behöver falla på plats. Det är inte själva begreppet Barnahus som är det viktiga, utan att vi nu gör det så enkelt och bra som möjligt för en väldigt utsatt grupp, säger regionrådet Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S), som länge varit engagerad i frågan.

När det gäller lokaler konstateras att filialen i Varberg eventuellt kan placeras hos polisen, medan huvudverksamheten i Halmstad bör få nya, särskilt anpassade lokaler.

Det halländska barnahuset kommer att bemannas med tre samordnare och verksamheten planeras vara igång i slutet av 2021.

Fakta: Barnahus i Halland

Verksamhet ska vända sig till barn upp till 18 år och som misstänkts ha utsatts för våldsbrott, sexuellt ofredande, hedersrelaterade brott, upplevt våld i nära relation eller utsätter andra för sexuella handlingar som är olagliga.

Tanken är att barnen ska utredas på ett och samma ställe och i en miljö anpassad för barn. En lokal kommer att finnas i Halmstad, där Halmstads kommun ansvarar för verksamhet och personal. Det ska också skapas en filial i Varberg.

Kostnaderna för verksamheten beräknats till cirka 2,6 miljoner kronor per år, vilket bland annat innefattar anställning av tre socionomer som arbetar som samordnare. Region Halland föreslås ta en sjundedel av kostnaden och resten fördelas mellan de halländska kommunerna utifrån invånarantal. För Halmstads del handlar kostnaden om cirka 800 000 kronor per år.

Fler nyheter om Halland hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här

 

Ladda ner vår nyhetsapp!
1. Sök på ”Hallandsposten” i App Store eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.
Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet!