Halland pekas ut som högriskområde för fågelinfluensan

Stora delar av Halland, däribland Halmstad och Laholm, är högriskområden för fågelinfluensa enligt ett nytt beslut från Jordbruksverket.