Halland kan behöva köpa in vaccineringshjälp

Region Halland kommer kanske inte ha kapacitet att hantera de stora vaccinleveranser som väntas i slutet av våren och början av sommaren. Därför görs nu en ramavtalsupphandling för att bjuda in externa aktörer.

ANNONS
|

Som HP tidigare berättat har Region Hallands vaccinationsplaner ställts på ända av de förändrade prognoserna för vaccinleveranser. Det har fått till följd att regionen under månaderna efter årsskiftet bitvis har stått med en stor överkapacitet. Man har haft betydligt större möjligheter att vaccinera än vad som blivit fallet – eftersom vaccinet har uteblivit från leverantörerna.

I stället ser det nu ut som att stora mängder vaccin kommer att trilla in i maj och juni. Och då blir problemet i stället att regionen eventuellt inte kommer ha kapacitet att använda alla de doser som kommer in.

Region Halland kommer därför inom kort att gå ut med en ramavtalsupphandling som en förberedelse för att kunna köpa in kapacitet från externa aktörer.

ANNONS

– Syftet är att säkra upp ytterligare så att vi kan ta hand om eventuella leveranstoppar framöver, säger Region Hallands smittskyddsläkare Maria Löfgren.

Någon ekonomisk smäll för regionen lär det emellertid inte bli eftersom staten har åtagit sig alla kostnader i samband med covid 19-vaccineringen genom det avtal som slutits med Sveriges kommuner och regioner (SKR).

– Merkostnaderna kommer omhändertas, konstaterar Maria Löfgren.

Är det frustrerande att ha stått med outnyttjad vaccineringskapacitet i början av året, det kanske är resurser som hade kunnat utnyttjas bättre?

– Den frustration jag känner gäller framför allt att vi hade velat vaccinera fler och att det finns många som längtar efter att få vaccinera sig och som inte har fått det ännu.

Var det med facit i hand klokt av Region Halland att ta en långsam start på vaccinationerna i vintras?

– Att vi tog en försiktig start var bra framför allt eftersom vi har kunnat bygga upp ett mycket fint samarbete med kommunerna, säger Löfgren.

ANNONS