Gekås och Ringhals om den höjda terrorhotnivån

Säkerhetspolisen höjer terrorhotnivån och uppger att Sverige befinner sig i ett ”allvarligt läge”. På Ringhals och Gekås meddelar man att säkerhetsfrågan redan är en högt prioriterad fråga.