Fullt utvecklad brand i ladugård

Det brinner fortfarande kraftigt i höbalar mellan ladugårdarna efter nattens brand i Östra Derome. Räddningstjänsten har lyckats förhindra spridning till boningshus och silos.