Fruktade parasiten dvärgbandmask hittad i Halland: ”Inte oväntat”

Den fruktade parasiten dvärgbandmask har hittats i Halland. Parasiten kan smitta människor och i värsta fall vara dödlig. Fallet, som upptäcktes i Kungsbacka, är det första i Halland och visar att smittan finns på flera platser i Sverige.
– Inte oväntat, säger veterinär Eva Osterman Lind, som är en av de på Statens veterinärmedicinska anstalt som leder jakten på smittan.

ANNONS
|

Dvärgbandmask är en parasit som upptäcktes första gången i Sverige 2011. Den sprids till rävar via gnagare, där den vuxna masken lever i tarmen. Via rävens avföring kan maskens ägg sedan hamna på marken i skog och mark och de kan i värsta fall gå över på människa, till exempel via blåbär som plockats i skogen. Hundar kan smittas på samma sätt som räv, det vill säga genom att äta infekterade gnagare.

Infekterar levern

På människa sätter sig infektionen i levern och kan ge svåra sjukdomstillstånd och till och med leda till döden.

Nu har dvärgbandmasken för första gången upptäckts i Halland. Det är i ett avföringsprov hämtat från en räv i närheten av Källåsberget i Vallda som smittan hittats.

ANNONS

Det bekräftar Eva Osterman Lind, veterinär på SVA i Uppsala.

– Det är från ett prov som kom in i augusti och som nu har analyserats. Fyndet är inte oväntat, vi vet att dvärgbandmasken sedan tidigare finns i Västra Götaland. Det är känt att rävens dvärgbandmask förekommer väldigt lokalt, säger hon.

Vad betyder detta? Ska till exempel hundar hållas inne från skogspromenader och ska man sluta plocka blåbär?

– Man ska komma ihåg att det är otroligt liten risk att smittas som människa. En bra rutin är att alltid vara noggrann med att tvätta händerna ordentligt när man till exempel varit ute i skogen och innan man äter, speciellt om man befinner sig i områden där dvärgbandmasken påvisats, säger Eva Osterman Lind.

Så här ser rävens dvärgbandmask ut.
Så här ser rävens dvärgbandmask ut. Bild: Karin Troell/SVA

Studeras ingående

SVA jobbar just nu med en större studie över dvärgbandmaskens utbredning. Målet är att samla in cirka 3 000 avföringsprover från räv ute i landet. Det arbetet väntas pågå under tre år förutsatt att SVA får pengar från Jordbruksverket. Hittills är ett 90-tal prover analyserade och detta från Kungsbacka är det enda positiva.

Eva Osterman Lind utesluter dock inte att fler fynd kommer dyka upp.

– Det här fallet bedömer jag inte leder till några ändrade rekommendationer, men det är ändå intressant att det dyker upp ett nytt fall, säger hon.

ANNONS

Magnus Stolpe, kommunal skyddsjägare i Kungsbacka, är inte förtjust över fyndet av parasiten.

– Dvärgbandmasken är ju en zoonos sjukdom, som kan gå från djur och över på människa. Den vill man ju inte ha hit, även om vi vet att dvärgbandmasken tidigare hittats i Uddevallatrakten. För oss jägare är detta ingen bra nyhet, säger han.

I jägarkåren har man i åratal varit medveten om parasitens utbredning och man följer utvecklingen noga. I de kretsarna finns framför allt en oro över att jakthundarna, precis som rävarna, ska sprida smittan vidare.

– Nu vet vi ännu inte exakt var den här räven finns, men det är rimligt att vi kommer öka våra insatser i det området så snart det blir känt, säger Magnus Stolpe.

ANNONS