Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionråd.
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionråd.

Framtidens vård framtagen enligt Socialdemokraterna

Under pandemin har regionens socialdemokrater haft gott om tid att fundera. Med tre motioner vill de omforma framtidens sjukvård.

Socialdemokraterna i Region Halland anser att den omställning som sker inom vården mot mer nära vård går för långsamt. Under en digital pressträff presenterade regionrådet Lise-Lotte Bensköld Olsson och Jonas Strand, ledamot i hälso- och sjukvårdsutskottet, hur partiet anser att vården bör utformas.

Vårdvalet behöver ses över

En arbetsgrupp har jobbat med frågan under förra året. Den har fördjupat sig i uppdragsbeskrivningen och haft möten med pensionärsorganisationerna.

– Det har funnits gott om tid nu under pandemin, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson.

Arbetet har resulterat i tre motioner som beskriver hur den nära vården i Halland bör utvecklas. En handlar om att se över vårdvalet, den andra om att etablera nya vårdcentraler och den tredje om utökad läkarmedverkan på de kommunala boendena.

– Vårdvalet har bara genomgått marginella förändringar sedan det infördes 2007 trots att en översyn gjordes 2015, säger Jonas Strand.

Jonas Strand (S). Bild: Jari Välitalo
Jonas Strand (S). Bild: Jari Välitalo

Socialdemokraterna anser att större geografisk hänsyn bör tas och att det hälsofrämjande arbetet ska få mer fokus. Alla som har behov av det bör också få en fast läkarkontakt eller vårdkontakt, anser de.

Vita fläckar på landsbygden

År 2007 fanns det 45 vårdcentraler i Halland och trots att invånarantalet har stigit kraftigt har inte en etablering av nya vårdcentraler skett i samma takt.

– Man har överlåtit nyetablering till marknaden men det har inte fungerat. Det finns vita fläckar på landsbygden. Dessutom funderade man på att lägga ner flera filialer före jul, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson.

Socialdemokraterna vill att behovet av vårdcentraler kartläggs och att en plan för hur invånarnas behov ska tillgodoses görs upp.

Lise-Lotte Bensköld Olsson och Jonas Strand. Bild: Privat
Lise-Lotte Bensköld Olsson och Jonas Strand. Bild: Privat

Tillsammans med de halländska kommunerna vill Socialdemokraterna att regionen formulerar en gemensam modell gällande läkarmedverkan på de kommunala boendena. Dessutom ska läkarmedverkan i hemsjukvården utvecklas så den gäller samtliga som har behov av detta stöd.

För att finansiera detta vill Socialdemokraterna att pengar avsätts i budgeten nästa år. Men redan i år vill de använda ofördelade medel till detta.

– Vi behöver avsätta pengar först för att sedan kunna hämta hem genom att dessa insatser kommer att löna sig i slutändan, säger Jonas Strand.

Fler nyheter om Halland hittar du här

Superlokalt – här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här