Forskaren: Vindkraft till havs gynnar den biologiska mångfalden

Det finns ett kompakt motstånd mot vindkraftsparker till havs, främst ifrån fiskenäringen. Men forskning visar att vindkraftsparkerna, förutom att vara en källa till grön energi, också gynnar den biologiska mångfalden i havet.
– Det stora problemet är inte vindkraftsparker till havs utan sättet vi fiskar på, säger Thomas Dahlgren forskare i marin ekologi vid Göteborgs universitet