Förseningar i tågtrafiken under onsdagen

Under onsdagsmorgonen har ett växelfel i Skåne lett till inställda tåg och förseningar mellan Malmö och Göteborg. Fram till åtminstone i eftermiddag är förseningar att räkna med enligt Hallandstrafiken.