Förföljd av sitt ex: HP granskar statistiken – och möter kvinnorna bakom den

Förra året utfärdades 81 kontaktförbud i Halland. Nästan alla var riktade mot män som hotar att begå brott mot en före detta kvinnlig partner.
En av kvinnorna är Malin. Varje gång hon ska få sitt kontaktförbud förnyat måste hon bevisa att hon är ”tillräckligt rädd”.
Tillräckligt rädd för det ex som slagit en yxa i hennes dörr, släpat runt henne på en grusplan och brutit ben i hennes hand.