Föreningen som kämpar mot vindkraftsparker vid Hallandskusten

Företagens vindkraftsplaner längs med kusten möts av motstånd. Rädda Hallandskusten är föreningen som kämpar vidare mot vindkraftsparkerna. ”Systemet är instabilt”, säger ordförande Hans Johansson.